2016

Styremøte 9.05.2016

 

1. Hjemmesiden. Vi er fornøyd med siden, men vi ønsker mere aktivitet på siden. De som legger inn bilder på galleriet må byte siste bilde til forsiden på sitt galleri.

2. Avsluttningstur blir lørdag 4.juni klokka 9:00. Påmelding innen 19.mai.

3. Utstillingen med tema her i Salten på Biblioteket 12. - 19.juni. Leder sender ut til medlemmene oppfordring om å levere bilder. Anne Grete sjekker med biblioteket om hvor mange bilder vi kan henge opp og når vi får tilgang til biblioteket.